Cao Tú Photo

• Địa chỉ: 153 Nguyễn Thị Thập, P.Tân Phú, Q.7, Tp.HCM

• Số điện thoại: 083 7716345 - 0908 822 644 (mr Tú)

• Email: anhtusgn@yahoo.com

• Website: http://caotuphoto.com/

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://CaoTuPhoto.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/CaoTuPhoto